sydamerikaviner.com
Om Sydamerika
Argentina Chile Uruguay Bolivia Peru Kraftigt ökad vinproduktion i Argentina 2017, men minskning i Chile. Vinproduktionen i Sydamerika (1.000 liter) Invånare Yta Invånare milj.  1.000 km2 per km2 Argentina 44 2 777 15,8 Chile 17 756 22,5 Peru 30 1 285 23,3 Bolivia 11 1 099 10,0 Uruguay 3,5 176 19,9 Sverige 10 447 22,3  Folkmängd och ytor i Sydamerika och Sverige Presidenter från mars 2018 i Sydamerikas    vinproducerande länder (utom i Brasilien)
Vinproducerande länder i Sydamerika